0 szt.
0,00
Przejdź do koszyka

Kategorie

Pokaż wszystkie kategorie

Regulamin sklepu internetowego SFK

Korzystanie ze stron i oprogramowania sklepu oznacza akceptację regulaminu. Wersję do pobrania niniejszego regulaminu można uzyskać klikając TUTAJ


Nazwa sklepu
Sklep internetowy SFK www.sfk.pl, www.sferakomputera.pl, www.sferakomputera.com.pl

SFK Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 9. 30-418 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233877 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6792848498
REGON: 120047276

SFK Sp. z o.o. zrzesza grupę niezależnych sklepów i salonów komputerowych w całej Polsce, których lista wraz z adresami dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

Adres internetowy sklepu: www.sfk.pl, www.sferakomputera.pl, www.sferakomputera.com.pl Adres e-mail sklepu: sfk@action.pl
Telefon kontaktowy do sklepu: +48 32 207-10-20, 207-10-22, 207-10-00.
Adres biura:
SFK Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

I. Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego SFK oraz bezpieczeństwa Informacji.

 1. W celu skorzystania ze sklepu internetowego SFK należy za pomocą komputera i przeglądarki internetowej wejść na stronę internetową www. sfk.pl; www.sferakomputera.pl lub sferakomputera.com.pl.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego SFK wymaga użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich działań, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej oraz posiadania skrzynki poczty elektronicznej z adresem e-mail umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie mniejszej niż 100 kb.
 3. W celu dokonania zakupów niezbędne jest:
  • podanie danych osobowych,
  • zaakceptowanie niniejszego regulaminu sklepu.
 4. Dane osobowe wymagane do celów realizacji zamówienia, o których podanie Klient jest proszony sklepie internetowym SFK to:
  • imię/imiona i nazwisko,
  • adres zamieszkania oraz adres, na który realizowana będzie dostawa zamówionego towaru (o ile jest on inny niż adres zamieszkania),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego.
  W przypadku kiedy Klient chce, aby wystawiona została faktura VAT potrzebne będą dodatkowo: numer identyfikacji podatkowej NIP, a także nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę).
 5. W przypadku dokonania zakupów bez rejestrowania się w sklepie internetowym SFK, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SFK swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia do celów realizacji tegoż zamówienia. Klient wyraża także zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do Partnerów/Sklepów SFK realizujących dane zamówienie.
 6. W przypadku rejestracji Klienta w sklepie internetowym SFK wyraża on zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji składanego zamówienia a także ewentualnych, przyszłych zamówień.
 7. Opcjonalnie Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres internetowy poczty elektronicznej przesyłek zawierających oferty handlowe lub informacje o konkursach i promocjach w sklepach SFK, w tym, w sklepie internetowym SFK Zgoda na przesyłanie klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej sklepu w zakładce: „Subskrypcja newslettera”
 8. Przekazywane przez Klientów dane, przechowywane są w systemie informatycznym, w pełni spełniającym warunki wynikające z przepisów prawa, szczególnie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
 9. Dane przekazywane przez Klientów mogą być wykorzystywane przez SFK w celu realizacji zamówień składanych przez klientów jak również do wewnętrznych celów SFK dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego między innymi w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do celów rozwoju firmy.
 10. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do korekty tych danych oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 11. W procesie rejestracji Klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 6 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków oraz zawierać obowiązkowo litery oraz cyfry, a opcjonalnie może zawierać również znaki interpunkcyjne.
 12. E-mail Klienta oraz hasło umożliwiają rejestrację w serwisie sklepu a w związku z jej dokonaniem zakupy w sklepie internetowym SFK oraz dostęp do podanych w trakcie rejestracji danych. Hasło powinno być przez Klienta należycie chronione przed dostępem osób trzecich.
 13. Klientom sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy internetowe żadne treści o charakterze bezprawnym.
 14. Przedstawione na stronie internetowej przykładowe ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (brutto). Cena wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Klienta opcji dostawy i odbioru towaru jest podawana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty przesyłki w zależności od wybranych opcji przesyłki wskazane są w momencie składania i realizacji zamówienia.
 15. Z uwagi na specyfikę sklepu internetowego i procesu składania i realizacji zamówień może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego towaru z uwagi na większą liczbę zamówień. Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń. W takich przypadkach Klienci mają możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, zamówienie jest anulowane.
 16. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży), a jedynie propozycją jej zawarcia ze strony Klienta.
 17. Treść zamówienia Klienta, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane przez SFK w postaci zapisu w formie elektronicznej na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz w formie papierowej w chronionych przez dostępem osób postronnych miejscach, położonych w biurze firmy SFK.
 18. Oprócz dokonywania zakupów w sklepie internetowym SFK Klienci mogą również za pośrednictwem sklepu internetowego zamawiać oznaczone produkty do oznaczonego salonu SFK. W takim przypadku wybrany przez Klienta produkt zostaje dostarczony do oznaczonego salonu SFK a Klient jest powiadamiany o dokonaniu dostawy do salonu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktu, zapłata ceny nabycia oraz odbiór towaru odbywają się wówczas w salonie SFK i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa SFK. Strona sklepu internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog produktów oferowanych przez SFK, które Klienci mogą zamówić jako dostawę do oznaczonego salonu oraz za jej pośrednictwem.

II. Opisy produktów i ceny.

 1. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej sklepu dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Dane techniczne podawane w potwierdzeniu zamówienia kierowanym do Klienta w odpowiedzi na jego zamówienie wiążą sklep co do przedmiotu umowy kupna sprzedaży. Zalecamy skontrolowanie podawanych parametrów na stronach internetowych producentów.
 2. Z uwagi na bardzo obszerny asortyment nie możemy w 100% wykluczyć sporadycznego wystąpienia błędów w wyświetlanych na stronie internetowej cenach. W przypadku złożenia zamówienia na produkt z błędnie wyświetloną ceną, obsługa informuje Klienta o takiej sytuacji w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji podając cenę właściwą. Możliwa jest wówczas zmiana zamówienia na inne lub całkowita rezygnacja.

III. Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży produktów uwidocznionych na stronie internetowej sklepu SFK. Kolejne czynności techniczne wymagane do zawarcia i realizacji umowy.

 1. Klient rejestruje się w serwisie podając następujące dane: imiona, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz telefon, pod którym można się z nim skontaktować - wówczas uzyskuje hasło. Podczas rejestracji klient zapoznaje się z regulaminem sklepu i akceptuje lub nie jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez SFK Sp. z o.o. jego danych osobowych. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu sklepu SFK zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe, tak jak w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze względu na brak możliwości dostarczenia produktów. Opcjonalnie Klient może również podczas rejestracji wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych SFK na temat oferty sklepów, trwających promocji oraz konkursów.
 2. Jeśli Klient wcześniej się zarejestrował - loguje się podając adres email  i hasło, a dodatkowo, jeśli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu internetowego SFK, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu sklepu SFK po wprowadzeniu zmian zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klient wybiera towar, którego zakupem jest zainteresowany spośród tych, które umieszczone są na stronie internetowej sklepu (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru i parametry techniczne wybieranego sprzętu).
 4. Klient klika napis „do koszyka” umieszczony przy opisie wybranego produktu.
 5. Po zakończeniu wyboru produktów oraz zdeklarowanie kupna, Klient otrzymuje drogą elektroniczna na podany wcześniej adres mailowy powiadomienie o chęci dokonania zakupu czyli zawarciu umowy kupna-sprzedaży.
 6. Równocześnie salon SFK otrzymuje „wiadomość” o tym, że Klient chce zawrzeć umowę kupna-sprzedaży wybranego towaru – zamówienie.
 7. Salon SFK sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wskazanej przez Klienta (na podstawie informacji ze strony internetowej) specyfikacji technicznej oraz cenie jest dostępny, Salon SFK przesyła do Klienta wiadomość – potwierdzenie zamówienia - przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, potwierdzając cenę wraz z kosztami przesyłki, wybrany przez Klienta sposób płatności, sposób i termin dostawy zakupionego towaru, informacją o sprzedawcy, informacją o możliwości zwrotu towaru w terminie 10 dni od otrzymania towaru (w przypadku konsumentów) i sposobie dokonania odstąpienia. W tym momencie zawierana jest umowa – kupna sprzedaży na warunkach ustalonych przez strony – o treści, w jakiej potwierdzenie przesłane przez Salon SFK odpowiada treści zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Jeśli opisana przez SFK w potwierdzeniu zamówienia specyfikacja techniczna, inny opis lub cena towaru nie odpowiadają tym, co wskazane było w treści strony internetowej SFK wskaże zmienione elementy w treści potwierdzenia zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zakupu lub potwierdzić chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach zaproponowanych w treści potwierdzenia.
 9. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta lub o zamówionych parametrach SFK informuje o tym Klienta przesyłając e-mail lub wyświetlając na stronie internetowej podczas dokonywania zakupów odpowiedni komunikat skierowany bezpośrednio do Klienta stwierdzający, iż nie może zrealizować zamówienia ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy lub proponując inny towar o podobnych właściwościach czy też innej specyfikacji – odsyłając do dokonania zamówienia na stronie internetowej. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym salon SFK, zgodzić się na proponowany przez salon SFK, wydłużony czas oczekiwania na dostawę lub zamówić zaproponowany przez sklep produkt o podobnych właściwościach, co powoduje zawarcie umowy kupna-sprzedaży na warunkach zaproponowanych w e-mailu ze sklepu.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom Klienta co do specyfikacji technicznej i opisu sprzętu (zawarcie umowy kupna-sprzedaży), w przypadku wyboru płatności przelewem Klient dokonuje płatności (w przypadku przedpłaty), po której otrzymaniu realizowana jest dostawa, a w przypadku wyboru płatności „za pobraniem” dostawa realizowana jest bezzwłocznie a opłata uiszczana Kurierowi.
 11. Jeśli warunki wskazane w potwierdzeniu nie odpowiadają zamówieniu złożonemu przez Klienta, Klient niezwłocznie informuje o tym salon SFK ze wskazaniem, czy chce zawrzeć umowę na warunkach wskazanych w potwierdzeniu, czy rezygnuje z zakupu. Jeśli Klient wyrazi chęć zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych w potwierdzeniu (zawarcie umowy kupna-sprzedaży), realizowana jest dostawa w zależności od wybranej opcji płatności.
 12. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zastosowanie mają polskie przepisy prawne.
 13. Wysyłka towaru odbywa się wraz z dowodem zakupu lub fakturą oraz pisemnym i podpisanym przez upoważnionego pracownika sklepu potwierdzeniem warunków umowy kupna-sprzedaży.
 14. Przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówione produkty Klient winien sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku, gdy przesyłka zawiera towar inny niż zamówiony przez Klienta lub produkty mają widoczne uszkodzenia Klient może odmówić przyjęcia przesyłki sporządzając odpowiedni protokół z udziałem kuriera.

IV. Możliwość odstąpienia od umowy.

 1. Zakupy dokonywane poza wydzielonymi punktami handlowymi (sklepami) oraz zawierane na odległość nadają konsumentowi uprawnienie (osoba fizyczna nabywająca rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą) do odstąpienia od umowy sprzedaży za zwrotem towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyn. Sprzedający poprzez Internet lub inne media nie mają prawa odmówić przyjęcia towaru i zwrotu wartości.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w wypadkach:
 3. - gdy nabycie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (rozpakowaniu nośnika) - gdy nabycie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. Towar musi być odesłany do salonu SFK na adres pod którym Klient zdeklarował chęć zakupu. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Zwracany towar winien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym, niezniszczony i nieużywany, choć Klient może dokonać sprawdzenia czy i jak działa zakupiony towar. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopie dokumentu zakupu (paragon, faktura) .
 5. Ewentualny zwrot płatności nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe. Wynik weryfikacji, o ile jest negatywny będzie sporządzony w formie pisemnej oraz przesłany pocztą wraz z negatywnie zweryfikowanym towarem. Na piśmie również konsument zostanie poinformowany o przyjęciu zwrotu towaru, co do którego złożono skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży i pozytywnie zweryfikowano stan zwracanego towaru.
 6. Możliwość zwrotu towaru na podstawie niniejszego punktu nie dotyczy sytuacji, w której wybrana została opcja zamówienia produktu do salony SFK, zawarcia umowy kupna sprzedaży w salonie SFK i tamże dokonania zapłaty za produkt i jego odbioru. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna-sprzedaży dochodzi w punkcie handlowym gdzie konieczna jest weryfikacja przez Klienta towaru przed dokonaniem jego zakupu. Przez internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do salonu SFK. Klient może zrezygnować z zakupu po dostarczeniu produktu do sklepu lub zawrzeć umowę płacąc w salonie za zamówiony towar.

V. Realizacja zmówień

 1. Sposoby zapłaty:
 2. a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  b. Płatność kartą kredytową przy odbiorze osobistym przesyłki z towarem dla zamówień, których punkt odbioru posiada taką możliwość (terminal).
  c. Płatność „za pobraniem” przy dostawie przesyłki przez kuriera dla zamówień, których wartość zamówienia nie przekracza 12.000zł (dwanaście tysięcy złotych), z naliczaną usługą netto w wysokości 0,5% wartości zamówienia nie mniej jednak niż 5zł netto.
  d. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – salonu SFK (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 3. Produkty zakupione w sklepie internetowym SFK dostarczane są przesyłkami kurierskimi.
 4. Koszty transportu wyświetlane są podczas procesu zatwierdzania zamówienia i wyborów sposobu odbioru i płatności.
 5. Termin dostawy.
  Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Zamówienia realizowane są w okresie od 2 do 5 dni roboczych (termin jest zależny od dostępności zamawianych produktów w magazynie). W wyjątkowych przypadkach termin dostarczenia przesyłki do Klienta może wydłużyć się. W przypadku formy płatności - przelew bankowy, czas realizacji jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty.
 6. Statusy zamówień.
  Opis statusów istotnych w trakcie procesu realizacji zamówień:
  Klient wybierając opcję rejestracji ma możliwość śledzenia przesyłki.
 7. Sytuacje wyjątkowe - wyczerpany stan magazynowy.
  Realizacja zamówień odbywa się wg kolejności ich składania i należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru, zamówienie może nie zostać zrealizowane lub odpowiednio przedłuży się termin jego realizacji, w tym na okres dłuższy niż 30 dni. Odpowiednie informacje przekazywane są w wiadomościach email bądź telefonicznie.

VI. Procedura reklamacji.

 1. Jeśli towar posiada oryginalną kartę gwarancyjną producenta lub dystrybutora, jest ona przesyłana razem z nim. Nie jest jednak opatrzona pieczęcią sprzedawcy z uwagi na możliwość zwrotu towaru. Otrzymać pieczęć sprzedawcy na karcie gwarancyjnej można w dowolnym terminie, w salonie SFK gdzie dokonano zakupu lub poprzez przesłanie jej na adres salonu ze stosowną prośbą. Podstawą umieszczenia na karcie gwarancyjnej pieczątki salonu SFK jest kopia dokumentu zakupu towaru otrzymanego przy zakupie.
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta/importera produktu) stosowanie się do jej postanowień.
 3. Salony SFK przyjmują sprzęt zakupiony w sklepie internetowym SFK i posiadający usterki, które Klienci chcą zgłosić do usunięcia w ramach uprawnień gwarancyjnych i pośredniczą w przekazywaniu go do autoryzowanych serwisów gwarantów.
 4. Klienci uprawnieni są również do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 5. Prosimy o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych w tym na twardych dyskach komputerów, co może uchronić Państwa przed bezpowrotną ich utratą w przypadku niektórych awarii sprzętu.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  6.1. Reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta lub importera sprzętu (gwaranta) załatwiane są przez podmiot udzielający gwarancji. SFK, dla usprawnienia procedury, pośredniczy w przesyłaniu zareklamowanego sprzętu do serwisu producenta, oraz po naprawie, z serwisu do Klienta (z odbiorem w salonie SFK)
  6.2. Reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji sprzęt należy dostarczyć do salonu SFK lub miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.
  6.3. Składając reklamację na podstawie uprawnień gwarancyjnych należy stosować się do postanowień dokumentu gwarancji a ponadto:
  a. dołączyć do przekazywanego sprzętu kopię dowodu zakupu sprzętu w sklepie SFK oraz kopię opieczętowanej karty gwarancyjnej,
  b. prosimy, a gwaranci niekiedy wręcz wymagają, o przekazywanie sprzętu w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
  c. dołączenie do reklamowanego sprzętu pełnego osprzętu zakupionego wraz z nim, co pozwoli na pełną diagnostykę, dlatego prosimy o przesyłanie całego kompletu osprzętu dołączonego do towaru jak ładowarki, zasilacze, kable itp.,
  d. przygotować i dołączyć do sprzętu szczegółowy opis występującej usterki.
  6.4. Klienci uprawnieni są również do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego oraz uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W takim przypadku prosimy o dostarczenie sprzętu do salonu lub sklepu internetowego SFK wraz z kopią dowodu zakupu sprzętu oraz wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Prosimy również o:
  a. przekazywanie sprzętu w miarę możliwości, w oryginalnych lub innych bezpiecznych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
  b. dołączenie do reklamowanego sprzętu pełnego osprzętu zakupionego wraz z nim pozwoli na pełną diagnostykę, dlatego prosimy o przesyłanie całego kompletu osprzętu dołączonego do towaru jak ładowarki, zasilacze, kable itp.
  c. dołączenie do reklamowanego sprzętu, w miarę możliwości dokładnego opisu objawów usterki.
  6.5. Lista salonów SFK wraz z ich adresami dostępna jest na stronie internetowej sklepu a adres fizyczny sklepu internetowego uwidoczniony jest na wstępie niniejszego regulaminu.

Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania sklepu proszę kierować pod adres sfk@action.pl

Facebook

Lubię to

Polub nasz sklep i dołącz do naszej społeczności na facebook.

Znajdź najbliższy sklep

W trosce o to, by jak najlepiej dostosować się do preferencji naszych Klientów wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli zdecydujesz się na kontynuację korzystania z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na zamieszczanie ich w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dla plików cookies w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.